Το παγκόσμιο μέγεθος της βιομηχανίας μετασχηματιστών θα υπερβεί τα 100 δισεκατομμύρια το 2020

Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια ζήτηση στην αγορά εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής αυξάνεται γενικά.

Η επέκταση των μονάδων παραγωγής ενέργειας, η οικονομική ανάπτυξη και η ζήτηση ενέργειας στις αναδυόμενες χώρες θα οδηγήσουν την παγκόσμια αγορά μετασχηματιστών ενέργειας από 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2013 σε 19,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,6%, σύμφωνα με ερευνητικά ιδρύματα.

Η ταχεία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή είναι ο κύριος μοχλός της αναμενόμενης ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά μετασχηματιστών ισχύος. Επιπλέον, η ανάγκη αντικατάστασης και αναβάθμισης παλαιών μετασχηματιστών στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έχει καταστεί σημαντικός μοχλός της αγορά.

"Το GRID στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ήδη πολύ φτωχό και μόνο με την αντικατάσταση και την αναβάθμιση του δικτύου η χώρα θα είναι σε θέση να αποφύγει τις διακοπές ρεύματος. Ομοίως, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, υπάρχουν συνεχείς ανακαινίσεις στο δίκτυο και τα ηλεκτρονικά για να διασφαλιστεί μια σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. "Λένε λοιπόν ορισμένοι αναλυτές.

Κατά την άποψη των επαγγελματιών, υπάρχουν δύο παράγοντες για την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης της παγκόσμιας κλίμακας της αγοράς μετασχηματιστών. Από τη μία πλευρά, η αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός των παραδοσιακών μετασχηματιστών θα δημιουργήσει μεγάλο μερίδιο αγοράς και η εξάλειψη των καθυστερημένων προϊόντων μπορεί να προωθήσει την αποτελεσματική ανάπτυξη των προσφορών και των προσφορών και θα εμφανιστούν τεράστια οικονομικά οφέλη.

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα και η ανάπτυξη, η κατασκευή, οι πωλήσεις, η χρήση και η συντήρηση εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνων μετασχηματιστών θα γίνουν το mainstream, και νέα προϊόντα αναπόφευκτα θα φέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη βιομηχανία.

Στην πραγματικότητα, η μεταποιητική βιομηχανία βασίζεται σε επενδύσεις από μεταγενέστερες βιομηχανίες όπως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικό δίκτυο, μεταλλουργία, πετροχημική βιομηχανία, σιδηρόδρομος, αστικές κατασκευές και ούτω καθεξής.

Τα τελευταία χρόνια, επωφελούμενοι από την ταχεία ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, οι επενδύσεις στην κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου και ηλεκτρικού δικτύου αυξάνονται και η ζήτηση στην αγορά εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής έχει αυξηθεί σημαντικά. Αναμένεται ότι η ζήτηση στην εγχώρια αγορά για μετασχηματιστή και άλλο εξοπλισμό μεταφοράς και διανομής θα παραμείνει σε σχετικά υψηλό επίπεδο για πολύ καιρό ακόμη.

Ταυτόχρονα, το κέντρο βαρύτητας του κρατικού δικτύου και η στρατηγική ανάπτυξης για ολόκληρη τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας έχει σημαντική επιρροή, ο αυτοματισμός του δικτύου διανομής και η υλοποίηση του έργου μετασκευής θα οδηγήσει τη ζήτηση της αγοράς μετασχηματιστών, η προσφορά θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό της συνολικής παγκόσμιας αγοράς μετασχηματιστών θα στραφεί σταδιακά προς την Κίνα, η εφαρμογή προϊόντων αιχμής αναμένεται να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στην Κίνα.

2
22802

Ώρα δημοσίευσης: Αυγ-19-2020